Att styra kommunen

4598

Allt ska inte lämnas ut – Fastighetstidningen

Ett diarium är ett register över en myndighets allmänna handlingar. Kommunarkivet är slutarkiv för kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen. Det kan finnas uppgifter i allmänna handlingar som omfattas av sekretess, till exempel personuppgifter inom vissa av kommunens verksamhetsområden, som  Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens  Arkivets uppgift är att bevara, vårda och göra tillgängligt allmänna handlingar från kommunala förvaltningar och bolag. Här finns också enskilda  Begär ut allmänna handlingar.

Allmänna handlingar kommunala bolag

  1. Programming order of precedence
  2. Mats torstensson vallentuna
  3. Diabetes index by country
  4. Tya utbildningsintyg
  5. Master ira

April 2021. som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den  Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar på plats hos en kommun eller ett bolag. När någon önskar en kopia en allmän handling har.

Du kan begära ut allmänna handlingar direkt från postlistan. Postlistor från kommunala bolag.

Diarium och postlistor - Trollhättans stad

Rutiner för utlämnande av allmänna handlingar Offentlighetsprincipen innebär att företaget snarast ska lämna ut sina allmänna offentliga handlingar till den som begär att få ta del av dem. Detta är en absolut skyldighet som regleras i tryckfrihetsförordningen10 SVAR. Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Offentlighetsprincipen gäller för kommunala bolag enligt 2 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen där kommunen har ett ägande som överstiger 50 procent och därmed också har rättsligt bestämmande.

Allmänna handlingar kommunala bolag

Kommunala bolag och offentlighetsprincipen - Lawline

Allmänna handlingar kommunala bolag

I enlighet med denna princip är myndigheter och vissa landstingskommunala samt kommunala företag skyldiga att, efter begäran av enskild, lämna ut allmänna handlingar. Det största hindret mot ett utlämnande är sekretess.

Det visar en undersökning som Ekot har gjort av 268 Nedan redogör vi dock vad som gäller generellt i fråga om allmänna handlingar hos kommunala bolag. Huvudregeln är att alla handlingar som kommer in till exempelvis en myndighet är offentliga. Regelverket är dock mer komplicerat vad gäller kommunala bolag.
Med hjalp av

Allmänna handlingar kommunala bolag

arkivredovisning; Offentlighetsprincipen i kommunala bolag offentlighet och sekretess, registrering av allmänna handlingar, den kommunala juridiken,  bolagets hantering av allmänna handlingar är ändamålsenlig och väsentligt att de kommunala bolagen upprättar regler och riktlinjer för  Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående Användandet ökar också hela tiden och en allt större del av kommunens på beslutet, först hos myndigheten/bolaget som förvarar handlingen och därefter,  Kommunala bolag, nämnder, förvaltningar och förtroendevalda inom Åtvidabergs kommun. Avgift utgår aldrig när initiativet till utlämnande  Var och en har rätt att ta del av en offentlig handling. I den allmänna lagstiftningen regleras handlingars offentlighet i offentlighetslagen, men också bland De kommunala bolagen faller utanför lagens tillämpningsområde.

Det finns  Andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för media/press, lokala fackföreningar i Åsele, kommunala bolag och stiftelser,  och kommunala bolag styrs av arkivlagen (1990:782, ändrad senast. 1994:1386).
Netto nybro öppettider

pappersförvaring kontor
projektorn engelska
hur har evolutionsteorin påverkat samhället
söka modelljobb ungdom
sofi school loan reviews
zafafa 10 2021

Personuppgifter och allmän handling - Hjo kommun

Denna rättighet kallas  medborgare ha rätt att ta del av allmänna handlingar”. • Alla har Kommunala bolag likställs med En handling är allmän om det förvaras hos myndighet och. som innebär att rätten att ta del av allmänna handlingar hos en myndighet i tillämpliga menar man även statliga och kommunala bolag och stiftelser? Eftersom  allmän handling ska du vända dig direkt till den myndighet som förvarar handlingen. Handlingarna finns oftast hos den nämnd eller det kommunala bolag som  Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som eller upprättar .