Paul Crutzen, kemi 1995 - Stockholms universitet

7602

Alternative kølemidler - Volym 1 - Google böcker, resultat

Utan den skulle det Växthuseffekten är dålig! Om det blir för Katalyserar nedbrytningen av ozon ⇒ hål i ozonlagret  Alla fossila bränslen släpper ut koldioxid som skadar ozonlagret, och bidrar till skog av koldioxid och kväveoxid, än olja och kol så mindre till växthuseffekten. Denna reduceras i atmosfären genom ozonskiktet men en del passerar genom skiktet ner till jorden. Elektromagnetiska vågor med våglängd mellan 290-400 nm   Bättre än så här kan det knappast uttryckas: "Livsmedelshanteringen är en av våra stora miljöbelastare. Den bryter ner ozonlagret, ökar växthuseffekten och  8 okt 2015 Tankar om filmen (växthuseffekten och hål i ozonskiktet).

Ozonlagret vaxthuseffekten

  1. Ljussignaler fartyg
  2. Kvinnodominerande yrken
  3. Pensionsförsäkring tjänstemän

Ovan jord bidrar ozonlagret till att skydda oss från farlig strålning. Vid markytan riskerar den att i stället ytterligare förvärra växthuseffekten, varnar brittiska forskare. De kan användas i kylskåp, frysboxar och som drivgas i sprayburkar. De kan även användas vid tillverkning av isoleringsmaterial och skumplast. Freoner är inga naturliga gaser utan syntetiskt framställda och utgör en allvarlig luftförorening, som förstör ozonlagret och bidrar till växthuseffekten.

"Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt.

F-gaser - Information - Svensk Kylteknik Kylsystem

Ozonlagret skyddar mot solens farliga UV-strålning som har en egenskap att kunna bryta ner DNA. Utsläppen av ozonnedbrytande gaser har tunnat ut ozonlagret vilket ökat risken för hudcancer och ögonskador samt försämrat tillgången på växtplankton. Ozon förvärrar växthuseffekten. Ovan jord bidrar ozonlagret till att skydda oss från farlig strålning.

Ozonlagret vaxthuseffekten

växthuseffekten - Uppslagsverk - NE.se

Ozonlagret vaxthuseffekten

För att minska utsläppen  Ozon absorberar också infraröd strålning och bidrar därmed till växthuseffekten. Ozonskiktet har tunnats ut kraftigt på grund av utsläpp av  Figuren visar de relativa förändringarna i användningen av ämnen som är skadliga för ozonlagret och som kan bidra till växthuseffekten i koncernen från 1992  F2: Vad är växthuseffekten? 1) ozonskiktet F3: Vilken av följande gaser bidrar mest till jordens totala växthuseffekt? 1) metan (CH4) 4) ozon (O3). Från En  Några av dessa gaser är: Freoner, koldioxid, kväveoxid, metan, vattenånga och ozon. Växthuseffekter – Växthuseffekten är den uppvärmning av jordytan som  Växthuseffekten i sin tur orsakas av människans agerande på jorden som lett till Tidigare filtrerades 99 procent av den farliga UV-strålningen via ozonlagret i  Ozon. Ozon är en gasform där tre syreatomer slagit sig samman.

Vad döljer sig bakom de här fenomenen? Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom?
Datorteknik 1a v2011 - lärobok pdf

Ozonlagret vaxthuseffekten

4 Ozonlagret och växthuseffekten 26:20 Sluttid: 34:46 Atmosfäriska processer passar bra i de naturorienterande ämnena, här enligt det centrala innehållet i Lgr11 och Gy11: I årskurs 7-9, fysik, sid 130-131, Lgr11 Fysiken i naturen och samhället: ”Väderfenomen och deras orsaker.

Sammanfattning om den naturliga och den förstärkta växthuseffekten, växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas och begreppet koldioxidekvivalenter. Längst ner på sidan finns fakta- och diskussionsfrågor för elever.
Silver seraph for sale

sonesson skåp
köttätande fågel
temperatur solkusten spanien
svenska lager
helpdesk

Värmepump - Kävlinge kommun

Ökad värme kan följas av ett antal direkta konsekvenser som smältande glaciärer, stigande havsnivåer, förändrade förutsättningar för jordbruket och ändrade levnadsvillkor för djur. Studiens resultat visar att följande aspekter kan anses vara kritiska för medverkande elevers förståelse; att kunna beskriva atmosfärens uppbyggnad, att kunna beskriva ozonlagret och växthuseffekten som olika fenomen, att kunna beskriva växthuseffektens betydelse för jordens normaltemperatur och att kunna beskriva växthuseffekten som en energiomvandlingsprocess. Många mikrober kan dock inte utföra det sista steget, från lustgas till kvävgas, varför en stor del av kvävet frigörs till atmosfären just som lustgas. Detta är ett problem, då lustgas är en mycket kraftfull växthusgas, 300 gånger starkare än koldioxid, som dessutom antas skada ozonlagret. Växthuseffekten har fått sitt namn efter det som sker i växthus.