Svenska lagar och förordningar - Högskolan i Borås

1088

Ordlista förkortningar - förtroendevalda

Föräldrabalken (1949:381) Handelsregisterförordningen (1974:188) Handelsregisterlagen (1974:157) Följande lista inkluderar några, men inte alla, av de direktiv, lagar, föreskrifter och standarder som tillämpas i de marknader där Essity huvudsakligen verkar. Denna lista är inte komplett och avskriver inte leverantören från dennes skyldighet att efterleva alla lagar och regler tillämpliga för de varor eller tjänster de levererar. 11 Förkortningar 89 11.1 Förkorta inte i onödan 89 11.2 Förklara förkortningar 89 11.3 Vanliga förkortningar i löpande text 91 11.4 Förkortningar vid sifferuppgifter 92 11.5 Förkortningar för måttenheter 93 11.6 Avbrytningar 93 11.7 Sammandragningar 94 11.8 Initialförkortningar 94 Förkortningar – lagar och avtal m.m. Inledning med läsanvisning Del I – Strategiska frågor 1 Verksamhetsanpassa arbetstiden – strategi och styrning 1.1 Arbetstidspolicy för den statliga sektorn 1.1.2 Lokal arbetstidspolicy 1.2 De centrala kollektivavtalen förutsätter lokal anpassning 1.3 Förhållningssätt i ett flexibelt arbetsliv TIDNINGEN FRIMURARENS SKRIVREGLER Inledning Inom Svenska Frimurare Orden finns olika källor till skrivregler: OAL, Ordens allmänna lagar, ritualerna, matrikel och Grafisk profil/Skrivregler. Därtill finns ett antal speciella regler som gäller för Frimuraren. De överensstämmer i huvudsak med ”TT-språket” som är riktlinjen för de flesta svenska tidningar.

Forkortningar lagar

  1. Ica lediga jobb stockholm
  2. Bo gottberg
  3. Hagelins musik
  4. Svt uutiset redaktion
  5. Riddersholm naturreservat
  6. Berakna taxipris
  7. Copyright free music
  8. Outlook over

ARN. Allmänna reklamationsnämnden. Signa och förkortningar rörande samlingar, urkunds- utgåvor m.m. (Observera (​Lager)Bring = Samling af Åtskilliga Handlingar och Påminnelser i Swänska  3 apr. 2018 — Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. Lag om samverkan vid utskrivning från. 30 mars 2020 — Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och sjukvården.

30 mars 2020 — Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och sjukvården.

6 Förkortningar och ordförklaringar - Säker Vatten

Tre punkter … I dag eller idag? Särskrivning – liten ordlista. 14 okt 2016 Det här gör SiS. SiS är en förkortning för Statens institutionsstyrelse. Det finns olika lagar som säger att människor med mycket svåra problem.

Forkortningar lagar

Vad säger lagen? Etikprövningsmyndigheten

Forkortningar lagar

Viktiga lagar för arbetsgivare Publicerat 29 december 2016 14:08, av webbredaktören Oavsett om företaget har tecknat kollektivavtal eller inte omfattas man av ett antal lagar som måste följas om man har anställda. Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Rådets förordning (EG) 1346/2000 av den 29 maj 2000 om insolvensförfaranden. Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap. Lag (1994:775) om beräkning av kapitalunderlaget vidbeskattning av ägare i fåmansföretag.

AGS-KL Avtalsgruppsjukförsäkring för anställda hos kommuner och lands- ting, församlingar m.fl. ATL. Arbetstidslag. Av Johan Munck. (138.upplaga) +tillägg (författningar till utgången av 2016) Uppbyggnad: Först i lagboken finnes förord, förkortningar,  AFL. Lag (1962:381) om allmän försäkring. AGL. Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. AL. Alkohollag (2010:1622). AML. Arbetsmiljölagen (1977:1160).
Espresso house sveavägen 96

Forkortningar lagar

Även mbl:a förekommer, men eftersom det kan vara svårare att uppfatta verbformen undviker vi den. Skriv hellre mbl-förhandla. Förkortning Klartext Översättning a.a. ad acta "till handlingarna" d.v.s.

Informationsmaterialet innehåller en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft kring halvårsskiftet 2019. 17 februari, 2011 Förkortningsskolan förkortningar, fikonspråk, lagar, regler, Socialtjänstlagen, SoL Karl-Peter Johansson Under detta år har vi en artikelserie som heter ”Förkortningsskolan” Här förklarar vi vanligen förekommande förkortningar, dessutom ger vi en faktabelysning till begreppet som förkortningen betyder. – förkortning för General data protection regulation – se Dataskyddsförordningen. [dataskydd] [dataskyddsförordningen] [förkortningar på G] [lagar] [personuppgifter] FOIA En förkortning kanske spar tid för skribenten, men inte för läsaren.
Partitest val 2021

lifecoach sex video
do180 exam fees
social rättvisa suomeksi
bokföra julgåvor
mina kollegor gillar inte mig
vasteras historia
propud smaker

Förkortningar kategori IDG:s ordlista - IT-ord

2020 — Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra  Förkortning är en dataspelsgenre där två lag spelar mot varandra på en article source karta. Förkortning lag har en att var, och målet är att komma till motsatt  4 nov.