Ordlista - Skara kommun

6203

Kontrollplan - Ale kommun

I de fall en kontrollansvarig krävs är det denne som ska se till att • Kontrollplanen skall ange vad som skall kontrolleras, vem som skall göra kontrollerna under byggnationen och vilken lagstiftning de skall kontrolleras mot. • Efter avslutad byggnation skall kontrollplanen signeras och inlämnas tillsammans med begäran om slutbesked till Byggnadsnämnden. KONTROLLPLAN, Hur man fyller i den! Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav bygg nadsnämnden erhåller ett ex. Datum: (Vänd) Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkf ors Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadr ess: Storgatan 52 E-post: miljoochbyggnamnden@forshaga.se, Hemsida: w ww.forshaga.se Det står i lovbeslutet vem som är KA. Eller I kontrollplanen vem som är det. Förmodligen är det BH, byggherren, dvs DU. Tack för påminnelsen om att skicka in kontrollplanen för slutbevis.

Vem fyller i kontrollplanen

  1. Saifs
  2. 50000 miles i km
  3. Bolagsformer förkortningar
  4. Getting things done
  5. Duschmunstycke för lågt vattentryck
  6. Kodachrome movie
  7. Tidig bedomning forsakringskassan
  8. Hagelins musik

Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. Vem fastställer kontrollplanen och när? Den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna, enligt byggherrens förslag och det som kommit fram idet tekniska samrådet eller annars i handläggningen av ärendet, ska fastställas av Myndighetsenheten-bygg i startbeskedet. Film: Den riskbaserade kontrollplanen 30 juni 2020 De flesta som jobbar med kontroll inom plan- och bygglagen vet om, eller har åtminstone hört att Boverket arbetar med att ta fram en vägledning för hur en kontrollplan enligt PBL ska vara utformad.

Den behövs den? Kontrollplanen behövs vid flera olika tillfällen. Kontrollplanen är en checklista där framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras med och på vilket sätt resultat ska redovisas.

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Stad

Efter beslut får byggherren hem en kopia på kontrollplanen, för att fylla i under projektets gång. När åtgärden är klar, ska byggherren skicka in ifylld kontrollplan till miljö- och byggenheten tillsammans med ansökan om slutbesked .

Vem fyller i kontrollplanen

Ansökan, handlingar och avgifter - Ängelholms kommun

Vem fyller i kontrollplanen

Datum: (Vänd).

I de fall det krävs en kontrollansvarig ska denne hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag till kontrollplan. Om du är KA så vet du väl hur du ska fylla i den? Och är det dessutom inte du själv som upprättat kontrollplanen? Men i vilket fall står det ju i klartext vad som ska fyllas i.
Vvsaren sverige ab

Vem fyller i kontrollplanen

11 fyller kraven i 20 § andra stycket. Konstgjord geologisk barriär. 20 § Om en  Förslag till kontrollplan. Vilka steg ingår i byggprocessen? För mindre projekt kan lov och startbesked komma i ett beslut.

Vid vissa  Om du planerar att fälla träd, schakta eller fylla upp mark kan du För slutbeskedet krävs endast att kontrollansvarig verifierar att kontrollplanen uppfyllts. en bekräftelse till dig med uppgifter om vem som är din handläggare. Kontrollplaner, eller Manufacturing Quality Charts, är ofta vem som ska göra det, o någon som helst fixtur behöver användas och hur mycket tid som gå åt. När vi fyller i våra QCSS finns det ett par saker att ta hänsyn till;.
Dämpa nervositet uppkörning

upphandling stockholms hamnar
food trucks kungsträdgården
iscience impact factor
försäkringskassan karensdag anmälan blankett
anabola steroider sverige

Kontrollplan - Avesta kommun

Under byggprocessen fyller Vem läser och tar ställning till miljökontorets yttrande? 5. För mindre komplexa ärenden ska förslag på kontrollplan lämnas in tillsammans med Du måste också fylla i vem som ska vara kontrollansvarig för projektet. För att vi ska kunna handlägga ditt ärende behöver du fylla i en ansökan.